Talentendoos

Inhoud van de talentendoos:

 

 

Talentenkaartentalentendoos

 

26 talenten ingedeeld in 3 groepen

  • met betrekking tot de medewerker zelf  
  • met betrekking tot de medewerker in relatie met anderen
  • met betrekking tot de houding van de medewerker ten opzicht van taken


Gids voor de begeleider

 

ondersteuning voor de begeleider om waarderende gesprekken te voeren en inspiratie om te komen tot concrete afspraken

 

 

Opvolginstrument

 

een handig instrument voor de schriftelijke neerslag van het gesprek en de afspraken.    

 

Achtergrond

 

De talentendoos is een methodiek om gesprekken te voeren met medewerkers uit de kansengroepen. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, wordt er besproken wat goed loopt en welk talent hieraan de basis ligt. Er wordt vertrokken vanuit wat goed loopt. Dit creëert een positieve sfeer waardoor aspecten die minder goed verlopen gemakkelijker bespreekbaar worden. De dialoog met de medewerker staat centraal, de kaarten zijn een middel.

 

Wanneer en hoe?


Je kan de kaarten gebruiken bij alle gesprekken met medewerkers dus bij instroom, bij joboriëntatie, bij loopbaan- en functioneringsgesprekken, bij het vastleggen van opleidingsbehoeften, bij uitstroom. Een eerste gesprek is intensief en duurt ongeveer een uur. De keuzes en afspraken kunnen dienen als referentiekader bij opvolggesprekken. Het helpt om de gekozen talenten en afspraken dan visueel voor de medewerker te leggen.

  • Jezelf voorbereiden: Neem de handleiding door en maak de oefening eens voor jezelf of met een collega.
  • Talenten ontdekken: Je kan zelf kiezen of je de methodiek individueel of in groep toepast. Een belangrijke voorwaarde is dat de medewerker zich veilig voelt om over zichzelf te praten.
  • Talenten bespreken: De medewerker kiest 3 talenten die echt bij hem passen en één talent dat hij graag zou ontwikkelen. Er is geen juiste interpretatie van een talent. Het is gewoon belangrijk om te weten wat de medewerker ermee bedoelt.
  • Talenten inzetten en ontwikkelen: Samen met de medewerker formuleer je enkele afspraken. Je kan inspiratie vinden in de gids voor de begeleider. 
  • Opvolging van afspraken en formuleren van nieuwe afspraken.